Höbodakött

Under en följd av år har vi på Höboda producerat ekologiskt kött av bästa kvalitet. Nu kallar vi det för etiskt kött. Här kommer förklaringen om vad skillnaden är och varför vi gör denna förändring. Men i korthet är det ingen förändring!

 Det är främst Hälsingestintan som har lansert begreppet "etiskt kött" i Sverige. Hälsingestintan är ett hyllat entreprenörsdrivet företag som säljer svenskt nötkött av god kvalité. Som mikroföretagare inom samma område förstår jag vilka problem hon har mött, det är nämligen extremt svårt, dyrt och ibland kontraproduktivt att leva upp till alla krav som följer på en ekologisk certifiering.

För att få kalla en vara ekologisk så måste det vara kontrollerat. Det räcker alltså inte bara med att "man är det", benämningen är skyddad och kontrolleras av en handfull certifieringsföretag. Ytterst finns det några hundra sidor tätskriven EU-text som ramar in vad som ska uppfyllas för att något ska få kallas "ekologiskt."

Inför 2016 slopades de särskilda EU-stöden för ekologisk produktion till småskaliga bönder som inte klarar att producera allt foder själva. Samtidigt kräver certifieringsreglerna att bara certifierat foder får köpas in. Det betyder för Höbodas del att långtradare måste hyras in för att hämta ensilagebalar ute vid kusten där marken lämpar sig för vallodling. Storbönderna får EU-stöden och i skogsdelen av länet utgår inget stöd. Samtidigt finns det obesprutade vallar på närmare håll, som reglerna säger att vi inte får köpa.

Under benämningen "etiskt kött" fortsätter vi nu precis som tidigare. Höbodas nötdjur går fritt utomhus året om. De betar på obesprutad mark, och får på vintern obesprutad ensilage, som nu kan köpas på närmare håll, med kortare transporter än under den ekologiska tiden. Som kund är du alltid välkommen att besöka gården för att se hur bra Höbodas kor har det!

Välkommen!

Loe Önnered