Höbodakött

Ekologisk djuruppfödning

Djuren på Höboda har det så bra som det bara är möjligt.

Det har funnits nötkreatur på Höboda i säkerligen 300 år vid det här laget. Det var därför naturligt att välja Highland cattle när gården fick ett nyuppvakande 2006 efter många års dvala. De gamla betesmarkerna var då beskogade och den tidigare åkermarken var betesmark. Med djurens bistånd återställs nu det gamla kulturlandskapet. 

Marken har sannolikt aldrig besprutats med konstgödning. Att nötdriften därför skulle vara ekologisk var således naturligt. Under åren har gården kontrollerats  av SMAK, som utfärdat en ekologisk EU-certifiering. Vi har nu valt bort denna certifiering för att kunna köpa till obesprutat men ickcertiferat foder på nära håll. Därmed minskar vi ned på transporterna, vilket är linje med den etiska och ekologiska driften.

Djuren får inget extra kraftfoder vilket gör att de växer lågsamt och bygger upp ett magert och väl marmoretat kött. På vintern äter de ekologiskt kontrollerat ensilage som köps in av lokala lantbrukare i området.