Höbodakött

En släktgård med långa anor

Janne, eller Johan Carlsson gifte sig med Agda Blomberg 1905.

  Agda och Janne Carlson drev Höboda för cirka 100 år sedan. Janne Carlsson föddes på gården 1873 och gifte sig med sin Agda 1905 i Kråksmåla kyrkby, dit man sedan flyttade 1923 med sina åtta barn (ytterligare tre barn föddes i Kråksmåla.) Efter familjens flytt från Höboda avfolkades snabbt det som varit en hel by. När arrendatorfamiljen som kom efter Janne och Agdas flytt lämnade byn i början av 1940-talet gick gården in i en lång törnrosasömn.

Åren 1958 - 1971 ägdes gården av Bernt Önnered samt sex syskon, (alla barn till Janne och Agda) Därefter drevs gården vidare som skogsfastighet av de fyra syskonen Artur, George och Tore samt Erik Önnered som blev kvar från den tidigre ägarkretsen. 1994 såldes fastigheten till en tysk företagare, men blev åter "släktägd" 2005 när Loe Önnered förvärvade fastigheten.

Gårdens historia sträcker sig åtminstone 300 år tillbaka i tiden då den ägdes med så kallad åborätt, en förfoganderätt som fick ärvas och sedmera förbyttes till ren äganderätt. Kyrkoböckerna berättar om ett husförhör 1832 då gården drevs av Jonas Jonsson och makan Annika Nilsdotter, far- och morföräldrar till Janne Carlsson. Det var Annika Nilsdotter som förde gården vidare från sina föräldrar,  Nils Persson och Maria Johansdotter födda 1740 respektive 1743. Maria Johansdotter var Loe Önnereds farfars farmors mormor.