Höbodakött

På Höboda jagar man älg, vildsvin, bock och småvilt...

Höboda erbjuder goda jaktupplevelser och möjlighet att jaga såväl älg som vildsvin och småvilt.

Fastigheten är på totalt 248 hektar, varav 15 hektar är vatten. Skogen är till stor del olikåldrig med en större föryngringsdel om cirka 50 hektar där det är fri sikt och lättjagat. Det finns god tillgång på älg, rådjur, vildsvin och småvilt. Det finns även fågel som tjäder och orre.

Genom ett samarbete med närliggande fastigheter kan jakten  bedrivas på totalt 2000 hektar.

Höboda är en gammal gård och var tidigare en by i norra Nybro kommun i glasriket, Småland.  Jakträtten är för närvarande uthyrd.